Vad är le Parkour?

Det var ironiskt nog en av de svåraste frågor under 2005, ett år då en liten grupp människor hade börjat samlas varje söndag klockan 12 i Björns trädgård i Stockholm. Deras kunskap om parkour kom från filmer och den egna känslan för vad de kunde göra med sig själva, vart de kunde förflytta sig, klättra upp, hoppa ner. Trots detta visste ingen varför, utöver den enkla idén att det var roligt.

En idé och en vilja

Quality Movement började liksom de flesta historier som en idé, en vilja att utveckla, skapa något som inte fanns. Under 2006-2008 började fler och fler ansluta till gruppen, ledare valdes aldrig utan skapades naturligt genom gruppens vetskap om vem som hade mest erfarenhet av området. Kunskap delades fritt mellan utövare. Gruppen växte snabbt, kontakter knöts över hela landet genom internetforum och namnet Stockholm Parkour Academy började cirkulera.

Jakten på kunskap

2009. Gruppens storlek och törst efter kunskap tvingade dess ledare att söka mer och ny kunskap samt förståelse för vad vi gjorde, hur det skulle göras och framför allt, säkerställa att det faktiskt var Le parkour vi lärde ut. Ett möte med träningsformens grundare, den erfarenhet som dessa tränare ansamlat samt besök hos erfarna tränare i London visade behovet av styrketräning, mental träning, rörelseträning och utbildning i ledarskap, gruppdynamik, träningslära och kosthållning.

En grupp dedikerade tränare i Göteborg började hålla klasser under Göteborg Parkour Academy. Vi började inse att med verksamhet i två städer och med över 10 anställda parkourtränare behövde vi att nytt namn, en ny identitet.

En rörelse föddes

En verksamhet tog form, en rörelse som skulle forma starka människor. Människor med styrkan, viljan och förmågan att hjälpa andra där behovet uppstår, som förstår vikten av styrka, ärlighet och empati.

En rörelse som idag är Quality Movement. Skapad och driven av utövare, för utövare.

Träna Parkour på din nivå

Parkour är en träningsform som har utvecklats under många år men har alltid varit mest naturliga och effektiva sättet för en människa att röra sig, oavsett kön, ålder eller etnisk tillhörighet.

Vad som är naturligt för dig eller mig kanske inte känns lika naturligt för alla. Det är vi och våra coacher väl införstådda i och vi kan anpassa eller bryta ner alla övningar till en nivå som är helt rätt för just dig.
Eller göra det på gränsen till omöjligt svårt också, förstås.

Parkour på ett säkert sätt

Parkour kan onekligen se rätt farligt ut men skenet bedrar! Ända sen 2008 har vi hållit träningar som värst hela vägen upp till 16 pass i veckan! Och vi har under dessa hundra- kanske till och med tusentals träningar, sällan varit med om en värre skada än en stukad fot.

Hur kommer det sig, undrar du. Parkour är som vi nämnde tidigare en träningsform helt på individnivå. Vi kommer alltså aldrig pressa någon till att göra någonting som är utanför ens egna potential. Vårt enda mål är att bli bättre än vad vi var igår. Vi har ingen anledning att ha bråttom eftersom Parkour är en helt tävlingsfri disciplin som enbart fokuserar på att bemästra din egen kropp. Ingenting annat.

“Train to last” – vi vill bygga en stark och användbar kropp som vi vill kunna använda hela vårt liv. Vi har inte råd att göra oss illa då. Tid för rehab är tid vi kan lägga på mer träning!

Parkour. På riktigt.

Le Parkour utvecklades så långt bak som i mitten av 1970-talet. Det fick först sitt namn i mitten av 1980-talet när David Belle och hans vänner begav sig ut i betongförorten för att träna. Det började som en lek men fortsatte att utvecklas. De prövade nya vägar, nya utmaningar, nya tankesätt. Allt för att lära sig att anpassa sig till sin omgivning och bli så starka och smidiga de bara kunde.

Det var där Parkour startade, utomhus. På stan, i parken, i parkeringshuset, det var en träningsform olik någon annan där man använde sig av vardagliga objekt för att bli bättre på att ta sig fram, på att använda sin kropp till vad den är skapt för.

Därför tränar vi utomhus. Så fort vi gör allt mjukt och “säkert” så tappar vi baktanken och syftet med parkour. Vi börjar smått och ökar storleken och svårigheterna på våra övningar en centimeter i taget. Vi går inte vidare till ett nytt hopp när vi klarat det, vi går vidare när det hoppet inte längre är svårt.

Man brukar säga att en traceur inte tränar till perfektion, hen tränar tills det är omöjligt att göra fel.

Utbildade och utnämnda

För en säker framgång inom Parkour/ Freerunning krävs kompetenta coacher. Kompetens betyder i detta fallet inte enbart att man är erfaren inom träningsformen utan kanske framför allt att man besitter kunskap inom pedagogik, sjukvård, kost och begreppet hälsa i största allmänhet.
Detta är vad som ligger oss och våra coacher nära till hjärtat. Därför har vi fortbildat oss och är idag det enda A.D.A.P.T-kvalificerade träningscentret med de enda internationellt utbildade ADAPT Level 2 coacherna i Sverige.

Som ett resultat av vår kunskap och mentalitet inom träningsformen så blev vi 2014 utnämnda till representanter för Federation International des Arts du Deplacément, förkortat FIADD. FIADD är ett internationellt parkourförbund som skapades och drivs i samarbete med flera av grundarna till träningsformen i syfte att säkerställa Parkourträningens värderingar, kvaliteter och budksap för kommande generationer av utövare.