Denna vecka har vi försökt att lägga mindre vikt på förflyttningstekniker och mer vikt på färdigheter, närmare bestämt de färdigheter som gör förflyttningsteknikerna lättare och säkrare. Ett andra fokus är att jobba med styrka på ett sätt som är ovant för många genom improviserade vikter och en (ännu mer) ovan träningsmiljö än den betongjungel där vi oftast håller till.
Ett vanligt missförstånd vi som utövare träffar på är att parkour endast tränas i stadsmiljö. Faktum är att specifika miljöer väldigt sällan kommer på tal då det är mestadels oviktigt. Målet är att lära utövaren att hantera fysiska och mentala hinder i sin vardag samt hjälpa andra med deras, oavsett vart. Det sagt, de flesta av oss rör oss oftast i stadsmiljö eller åtminstone bebyggd miljö till vardags och träningen anpassas därav efter det.
Även om träningsformen idag till stor del är anpassad till stadsmiljön så har den sina tidiga rötter i naturliga miljlger, bland annat i skogsområdet Sarcelles i södra Paris. Detta är en miljö där färdigheter som anpassningsförmåga och balans testas, liksom stabilitet och reflexer. De ojämna och ibland oförutsägbara ytorna sätter andra krav än greppiga murar, släta räcken och platt asfalt.
En ytterliggare aspekt är ren bekvämlighet, att göra träningen mer bekväm för sig själv än nödvändigt. Detta är vi alla skyldiga till på ett eller annat sätt, i många fall oavsiktligt. De flesta av oss är skyldiga till att stanna inne när det regnat, sopat bort grus från en kant vi vill hänga på eller hoppa till eller försökt flytta på en gren, skräp eller kanske en parkerad cykel för att den var “i vägen” för oss. Denna vecka har vi lyft saker, hanterat hinder och spenderat värdefull tid i en miljö som inte är byggd för oss och därav kräver något nytt av oss.
Så nästa gång du är ute och tränger och kommer på dig själv att flytta något, sopa bort grus eller i övrigt göra det mer bekvämt, försök istället att lösa uppgiften med det du har, jag är säker på att du kommer lyckas minst lika bra.
Träning är inte bekvämt, träning är inte trivsamt och den dagen den blir bekväm så har du stannat i din utveckling. Detta är självklart ok och händer alla men något vi bör uppmärksamma. Vår träning är inte till för att göra din värld lätt att hanterad, den är till för att göra resten av din tid lätt att hantera. Eller för att använda ett gammalt (garanterat parafraserat) uttryck: Jobba inte för att göra livet problemfritt, jobba för att få styrkan att hantera det.