Denna vecka har vi pratat om begreppet flow och detta är kanske ett av de träningssätt som är mest karaktäristiskt för Le Parkour som träningsform. En armhävning kommer alltid se ut som en armhävning men flowträningen har en helt egen karaktär. Det är den träning som får förbipasserande att säga: Kolla, dom kör parkour.
För er som intresserar er för psykologi kan begreppet Flow (eller flow state) vara väldigt bekant och även om jag inte kommer att beröra det konceptet just idag så kommer ni nog känna igen er en del i detta. För er som inte hört talas om det så kan jag bara referera till boken “Flow” av Mihály Csíkszentmihályi, klart läsvärt. Dock kan en snabb sökning på google ge en kort summering för nu.
Så vad menar vi när vi pratar om flow? Ett sätt att beskriva det är den sömlösa och till synes ansträningningslösa sammankopplingen av separata rörelser. Det är konsten att “flyta” från en rörelse till en annan med bibehållen kontroll och hastighet. Syftet är att träna oss rent motoriskt, komma åt muskler som vi kanske inte berör så ofta, jobba med koordination och proprioception, varav det senare enkelt förklaras som medvetenhet om sin egen kropp i förhållande till sin position och sin rörelse. Dessa “flow-slingor” kan liknas till en koreografi, en samling rörelser som utförs i följd. Det är inte en slump att det ibland liknas till olika former av dans och det finns flera exempel på utövare som kombinerar rörelser från parkour med modern dans och break dance, exempel på detta nedan.
En annan stor fördel med denna träning är att det blir ett lekfullt sätt att drilla rörelser, förutsatt att du väljer att repetera din slinga, vilket är relativt vanligt då det sällan blir perfekt första gången. Liksom med de flesta rörelser i träningsformen så strävar utövaren för hög kvalitet så slingan tränas ofta tills hastigheten är hög och ljudvolymen låg, oavsett komplexitet.
Behöver du kunna alla grundtekniker för detta då? Nej, men vartefter ditt rörelsebibliotek utökar desto mer kreativ kommer du att kunna vara i dina flowslingor.
Slutligen en tanke om kreativitet. Du har säkert hört att fantasin är passiv och kreativiteten är aktiv. Detsamma gäller vår flowträning och den om något ger högt utlopp för kreativitet hos utövaren, om du så väljer det. Vissa tänker sina rörelser i huvudet, kanske diskuterar det med de andra på träningen och vissa går in i rörelsen och ser vad som händer. Båda kräver lite olika saker från utövaren men ingen är mer eller mindre rätt.
Flowträningen är kreativ, koordinativ och ofta meditativ och bör vara en del av din träning oavsett nivå. Jag vill avsluta med två videoexempel då denna träning känns omöjlig att förklara på ett adekvat vis.
Laurent Piemontesi – Nothing is Something #1 The Bench
Zico Parkour – Conexualidade