Beskrivning

Nu är pandemin över och vi kan äntligen bjuda in gästcoacher från andra länder!

Från Boston i USA kommer Senior Coach Evan Beyer som har lärt ut rörelse för Parkour Generation Boston sedan 2014. Med många års erfarenhet kommer Evan fokusera den här workshopen kring s.k. underbars. Svinga sig, länka ihop och bygga träffsäkerhet på och kring räcken. Han erbjuder ett unikt perspektiv inom kraftutveckling och överkroppsträning i den här workshopen och han kommer hjälpa er som deltagare att förstå hur de hänger ihop.
Målet med workshopen är att öka koordinationen mellan de specifika teknikerna inom låga ‘swings’ på räcken samt ‘flow’. Efter eventet är förhoppningen att du ska ha en större förståelse för hur dynamiska underbar kan vara, med fokus på kontroll och träffsäkerhet.

Workshopen för vuxna är anpassad för alla nivåer. Workshopen för barn 9-12 år är rekommenderat att man har tränat åtminstone ett år tidigare och förslagsvis tränar i någon av våra fortsättnings- eller avancerade grupper.

 

OBS! Workshopen kommer att hållas i engelska, men en svensk medtränare kommer vara på plats för att översätta och hjälpa till med språket OBS!

När: 16/8
Tid: 16:30-18:00 – barn 9-12 år
18:00-20:00 – Vuxna 13+
Plats: Tensta Parkourpark

Schema Vuxenklass

Warm up: Time:  25 min     

The focus of the warm up for this session is to allow the coach to assess participant’s ability levels in basic movement through games and interactive movement.

 • Introduction to workshop and goals of the session
 • Name game and  mirroring mobility game
 • QM variations building to partner QM

 

Water break  5 min.

 

Session 1:  Intro to low impact Underbars

Time Duration:20 min.

This section will be focused on fluid movements to be done on lower rails in order to further prepare participants for more dynamic movements in session 2 and conditioning section.

 •  Underbar 360, Reverse 360
 •  Flow and connection of movements with a partner

 

Water break  5 min.

 

Session 2  Dynamic Underbars

Time Duration: 20 min.

Focusing on diving underbars and dynamic pulling underbars to precisions and catleaps. The goal for this section is to help participants develop more power and accuracy through specific drills directly to underbars.

 • ‘Deep dive’    
 • Understanding the pull
 • Accuracy and precision

 

Water break Time:5 min.

 

Strength and Conditioning  

Time Duration: 20 min.

Skill based strength training to elicit future progress in the areas of pulling related techniques related to but not limited to underbars.

 • The Basket 
 • Row like a Viking
 • QM Pull

 

Water break Time:5 min.

 

Stretch and Relax

Time Duration: 15 min.

Allowing the body to return to a state of relaxation and calm through breathing and stretching. This time will also be used to recap the sections and the take aways of the workshop. 


Schema barnklass

The kid’s workshop will be based on rail movement and bail techniques to build more confidence in their abilities to play and move on and around bars. The take aways from the first session will be forward, backward bailing techniques to safely dismount rails and walls. In the second session the takeaways will be basic- intermediate Ukemi, falling and rolling techniques, to help aid in younger practitioner’s abilities to safely explore their environments.

 

Warm up: Time:  20 min     

Coach Evan Beyer

The goal of the warm up will be to prepare the participants for dealing with the interactions between themselves and the ground through various games and activities designed to familiarize them with falling.

 • Introduction to workshop and goals of the session
 • Name game and monkey see, monkey do
 • Shoe tag, QM tag, roll tag

 

Water break  3 min.

 

Session 1:  Intro to falls

Time Duration:20 min.

The goal of this session is to develop comfort and familiarity with proper falling tactics to keep one’s self safe.

 •  Break falls 
 •  Backward/ forward rolls, slide monkeys

 

Water break  3 min.

 

Session 2  Balance and bails

Time Duration: 20 min.

Looing at raising the bar, this section will be about how to safely navigate descending from rails of various heights through control and accuracy.

 • Balance and hand placement   
 • Getting comfy with height
 • Accuracy and precision

 

Water break Time:3 min.

 

Group Challenge 

Time Duration: 15 min.

The aim of the group challenge will be to build on communication skills and team work while utilizing the skills and techniques from the previous sessions

 • Treasure hunt
 • Monkeys in trees

 

Recap and goodbyes 5 mins.

Touching on the importance of ukemi and bails in our practice and how we can make them into games to get better at them while having fun.