Denna vecka är vi tillbaka i den mer “moderna” parkourträningen och liksom första veckan så kommer denna veckas pass beröra förflyttning. Detta tema återkommer på lite olika sätt under sommarens kurser och det är av ett viktigt skäl, det finns så otroligt många sätt att träna förflyttning. Varje hinder har sina utmaningar för varje individ och vi vill vara säkra på att vi lyckas bemöta dessa i så hög nivå som möjligt på så många sätt som möjligt.
Att smälta samman rörelser har alltid varit en del av parkourträningen (mer om detta senare i sommar när vi bemöter begreppet “flow”) men ett återkommande koncept som ofta kommer upp i samband med parkour är “A till B”, tillåt mig idag att utveckla detta.
“Att förflytta sig från punkt A till punkt B med bara den egna kroppen som hjälpmedel”, en gammal definition som använts i olika former sedan parkour var nytt i Stockholm. Inte en dålig definition i sig då den är hyfsat konkret men den täcker bara en lite del av det fysiska som i sig bara är en del av träningsformen.
Vad är A och B då? Även om A i regel är du själv i denna stund så kan B vara precis vart som helst eller när som helst. Från där du är till andra sidan av ett mur eller i slutet av en distans du måste färdas. Från detta ögonblick tills att du är klar med ett möte eller en redovisning du verkligen inte vill gå på.
Distans är alltså även en aspekt av detta. Det finns en anledning till att förflyttning över avstånd, kort, långt, snabbt eller långsamt är en del av varje träningspass. När svenska jägarsoldater ska förtjäna sin jägarbåge så är en viktig del av den processen en väldigt specifik övning, ett tjugotal kilometer ska nås under en viss tid med full utrustning för att bli godkänd. Jag tänker inte avslöja kraven men det jag kan säga är att det är en imponerande prestation. Syftet med detta är att de ska kunna täcka ett långt avstånd utan hjälpmedel och fortfarande vara i skick att agera när de når fram. Vårt syfta är detsamma.
För att summera, punkt A och B är en start och slutpunkt med ett eller flera hinder emellan och ett syfte med parkour är att träna oss i denna process. Konsten att bli ostoppbar och onåbar genom förmågan att hantera vad som än kommer i vår väg.