Vad är le Parkour?

Det var ironiskt nog en av de svåraste frågor under 2005, ett år då en liten grupp människor hade börjat samlas varje söndag klockan 12 i Björns trädgård i Stockholm. Deras kunskap kom från filmer och den egna känslan för vad de kunde göra med sig själva, vart de kunde förflytta sig, klättra upp, hoppa ner. Trots detta visste ingen varför, utöver den enkla idén att det var roligt.

Quality Movement började liksom de flesta historier som en idé, en vilja att utveckla, skapa något som inte fanns. Under 2006-2008 började fler och fler ansluta till gruppen, ledare valdes aldrig utan skapades naturligt genom gruppens vetskap om vem som hade mest erfarenhet av området. Kunskap delades fritt mellan utövare. Gruppen växte snabbt, kontakter knöts över hela landet genom internetforum och namnet Stockholm Parkour Academy började cirkulera.

2009. Gruppens storlek och törst efter kunskap tvingade dess ledare att söka mer och ny kunskap samt förståelse för vad vi gjorde, hur det skulle göras och framför allt, säkerställa att det faktiskt var Le parkour vi lärde ut. Ett möte med träningsformens grundare, den erfarenhet som dessa tränare ansamlat samt besök hos erfarna tränare i London visade behovet av styrketräning, mental träning, rörelseträning och utbildning i ledarskap, gruppdynamik, träningslära och kosthållning.

En verksamhet tog form, en rörelse som skulle forma starka människor. Människor med styrkan, viljan och förmågan att hjälpa andra där behovet uppstår, som förstår vikten av styrka, ärlighet och empati.

En rörelse som idag är Quality Movement. Skapad och driven av utövare, för utövare.

X