Träna Parkour på din nivå

Parkour är en träningsform som har utvecklats under många år men har alltid varit mest naturliga och effektiva sättet för en människa att röra sig, oavsett kön, ålder eller etnisk tillhörighet.

Vad som är naturligt för dig eller mig kanske inte känns lika naturligt för alla. Det är vi och våra coacher väl införstådda i och vi kan anpassa eller bryta ner alla övningar till en nivå som är helt rätt för just dig.
Eller göra det på gränsen till omöjligt svårt också, förstås.

Hitta rätt grupp för dig!

Parkour på ett säkert sätt

Parkour kan onekligen se rätt farligt ut men skenet bedrar! Ända sen 2008 har vi hållit träningar som värst hela vägen upp till 16 pass i veckan! Och vi har under dessa hundra- kanske till och med tusentals träningar, sällan varit med om en värre skada än en stukad fot.

Hur kommer det sig, undrar du. Parkour är som vi nämnde tidigare en träningsform helt på individnivå. Vi kommer alltså aldrig pressa någon till att göra någonting som är utanför ens egna potential. Vårt enda mål är att bli bättre än vad vi var igår. Vi har ingen anledning att ha bråttom eftersom Parkour är en helt tävlingsfri disciplin som enbart fokuserar på att bemästra din egen kropp. Ingenting annat.

”Train to last” – vi vill bygga en stark och användbar kropp som vi vill kunna använda hela vårt liv. Vi har inte råd att göra oss illa då. Tid för rehab är tid vi kan lägga på mer träning!

Parkour. På riktigt.

Le Parkour utvecklades så långt bak som i mitten av 1970-talet. Det fick först sitt namn i mitten av 1980-talet när David Belle och hans vänner begav sig ut i betongförorten för att träna. Det började som en lek men fortsatte att utvecklas. De prövade nya vägar, nya utmaningar, nya tankesätt. Allt för att lära sig att anpassa sig till sin omgivning och bli så starka och smidiga de bara kunde.

Det var där Parkour startade, utomhus. På stan, i parken, i parkeringshuset, det var en träningsform olik någon annan där man använde sig av vardagliga objekt för att bli bättre på att ta sig fram, på att använda sin kropp till vad den är skapt för.

Därför tränar vi utomhus. Så fort vi gör allt mjukt och ”säkert” så tappar vi baktanken och syftet med parkour. Vi börjar smått och ökar storleken och svårigheterna på våra övningar en centimeter i taget. Vi går inte vidare till ett nytt hopp när vi klarat det, vi går vidare när det hoppet inte längre är svårt.

Man brukar säga att en traceur inte tränar till perfektion, hen tränar tills det är omöjligt att göra fel.

Utbildade och utnämnda

För en säker framgång inom Parkour/ Freerunning krävs kompetenta coacher. Kompetens betyder i detta fallet inte enbart att man är erfaren inom träningsformen utan kanske framför allt att man besitter kunskap inom pedagogik, sjukvård, kost och begreppet hälsa i största allmänhet.
Detta är vad som ligger oss och våra coacher nära till hjärtat. Därför har vi fortbildat oss och är idag det enda A.D.A.P.T-kvalificerade träningscentret med de enda internationellt utbildade ADAPT Level 2 coacherna i Sverige.

Som ett resultat av vår kunskap och mentalitet inom träningsformen så blev vi 2014 utnämnda till representanter för Federation International des Arts du Deplacément, förkortat FIADD. FIADD är ett internationellt parkourförbund som skapades och drivs i samarbete med flera av grundarna till träningsformen i syfte att säkerställa Parkourträningens värderingar, kvaliteter och budksap för kommande generationer av utövare.

Läs mer om våra tränare
X