Hur representerar du Le Parkour?

Det många inte tänker på är hur de representerar Parkour. När vi är ute och tränar kan vi inte veta vad andra tänker om oss eller det vi gör. Många av oss känner igen situationen när någon kommer fram och ger en kommentar, antingen är den positiv eller negativ. Tonläget i din röst, vad du vill lyfta fram och hur väl du förstår Parkour är några av de faktorer som avgör vilken bild av träningsformen denne kommer att gå därifrån med.

Just i detta ögonblick är det du som representerar alla som utövar Parkour eftersom personen i fråga inte har en bild alls av vad livsstilen handlar om. Det är i detta ögonblick det är bäst att du har klart för dig varför du tränar och hur du tränar. Är du inte säker är det lätt att du motsäger dig själv och då kommer individen gå därifrån förvirrad. När detta händer mig och jag försöker förklara varför jag utövar Parkour kan jag se på vissa personer att de inte förstår även om jag förklarar att Parkour i grunden är ett tankesätt. Jag tror att detta beror på hur deras liv ser ut. De tänker inte regelbundet varför de gör en viss handling eller hur deras val påverkar deras omgivning.  

När jag hamnar i en situation där jag representerar Parkour brukar jag förklara varför jag tränar Parkour utifrån dessa kategorier som inte kommer i en speciell ordning:

Träna för att hålla
Jag tränar för att jag ska kunna träna även när jag är äldre. Det spelar ingen roll vilken ålder jag är, jag ska ändå kunna röra på mig på något sätt. Jag inser att jag inte kommer kunna träna lika hårt eller på samma sätt ju äldre jag blir, men jag är övertygad om att lyssnar jag på min kropp och gör det som är bäst för den kommer jag att leva hälsosammare och vara längre.

Var stark för att vara användbar
Min styrka, som är resultatet av min träning, ska kunna bidra till det bättre i alla situationer och till alla människor. Vare sig det är att hjälpa någon med flytten eller ut ur ett brinnande hus ska min styrka finnas till när den behöver användas. Vi människor är varelser med både fysiska och psykiska egenskaper, därför är det lika viktigt att träna kroppen som det är att träna sinnet.

Träna för att det är kul
En av anledningarna till varför jag fastnade för Parkour var just för att det var, och fortfarande är, så kul. Det var ett helt nytt sätt att röra sig på som är helt utan press på att du ska prestera. Det är en sådan fri livsstil och du har möjlighet att utvecklas på så många olika sätt inom en mängd olika områden. Visserligen kommer du att välja det du känner är mest naturligt för dig och dina starka sidor, men du kommer ändå behöva träna på dina svaga sidor eftersom du behöver vara så mångsidig som möjligt.

Respekt
Respekterar vi inte oss själva kommer vi att skada oss, respekterar vi inte andra kommer vi att skada dem, respekterar vi inte vår omgivning kommer vi att förstöra den och då kan varken vi eller andra träna där längre. Alla val du gör, och de val du inte gör, har en påverkan på dig själv, andra och din omgivning. Du kanske inte inser vilket sätt dina handlingar har för effekt, men det är viktigt att alltid försöka förutse vad din nästa handling har för åverkan på dig själv, andra och din omgivning. Detta gäller var du än befinner dig. På eller utanför träningen, hemma, i skolan eller på jobbet.

Hur vi väljer att representera Parkour är något vi gör dagligen. Inte bara den fysiska och tekniska delen, men även hur vi för oss i det vardagliga livet. Det kanske inte alltid är det lättaste eller det mest självklara valet, men det är valet som kommer att få dig att växa.  

 

Felix Larsson Rudfeldt,
Coach & Personlig Tränare

About the Author:

X