fbpx

Patience in parkour

It is widely accepted that it takes 10 000 hours of “deliberate practice” to become world class in any field. To give a real world example it takes a student on average 5-7 years to completes most types of Ph.D.’s and 8,2 years for a M.D.-Ph.D.. This includes studying an average of 40 hours a week for 40 weeks a year accumulating

Gråsuggans väg

Fågelvägen brukar betyda raka vägen. Jag tycker att det är ointressant hur fåglar skulle tagit sig fram, eftersom vi människor faktiskt måste röra oss längs marken. Jag brukar använda uttrycket "gråsuggevägen". För se hur en gråsugga rör sig – över, under, genom, hela tiden framåt. Kommer det ett stenblock kryper den uppför utan att tappa momentum.

En påminnelse

Le parkour, liksom de flesta träningsformer tar tid att bemästra, detta är ingen nyhet för någon längre. Hur lång tid det faktiskt tar vet dock bara dess mest erfarna utövare. Vad dessa utövare ven vet är att Parkour har en filosofi, ett tankesätt som ska genomsyras av självförbättring, ödmjukhet och viljan att vara till nytta

En väg som vi väljer att vandra

Alla har vi något som vi väljer att gå efter i livet, en filosofi, en uppförandekod, ett motto, en tanke eller bara till och med en känsla. Samurajerna hade bushido och riddarna hade ridderlighetens kod, som dom inte bara följde med sina liv, men också strävade till att finslipa från tankar till handlingar. Jag har

Utforska & Utveckla

Vare sig du är medveten om det eller ej så är det väldigt enkelt att bli ledd och det är ingenting någon kan undvika. Vi kommer alltid ha förebilder som vi ser upp till, men det är viktigt att se dessa som människor och ta ner dom från piedestalen som vi gärna sätter våra förebilder

X