Lite information

Det är mycket som händer nu och nästa termin kommer det att införas lite ändringar i passupplägg, dessa kommer att delges när planeringen är färdigställd, bara så ni är medvetna om att vissa ändringar kommer att ske! Det ska bland annat läggas till ett nytt träningspass! Sommarträningar kommer att köras i år igen, information om

Miniklasserna fullsatta för terminen!

Det har varit ett enormt tryck våra Minigrupper sedan de startades denna termin, till följd av detta så är de för närvarande fullsatta och har delats upp i Mini grupp 1 och grupp 2 Ni som vi kan göra plats för jobbar vi för fullt med att meddela via email. Detta gäller alltså vår intresselista

Halvtermin! Ny info för Mini!

Från nu i måndags (1 april) ligger vi på hälften av vårterminen! Detta innebär att ni som missade terminstarten nu kan haka på resten av terminen för halv terminsavgift. På grund av mycket hög popularitet har vi bestämt oss för att utöka Minigruppen redan till halvtermin, ett ytterliggare pass kommer läggas till på onsdagar. Denna

X